git getir, git götür

Versiyon kontrol sistemi olarak svn, mercurial, bazaar ve git kullandıktan sonra en sorunsuz ve svn ile git-gel(roundtrip) kullanılabilen git’I tercih ettim. git’in komutlarından veya işleyişinden bahsedecek değilim, bu konularda pek çok makale bulabilirsiniz. Sadece kullandığım iki adet kısayolu paylaşmak istedim. Sıklıkla svn ile kullandığım git’te svn’deki değişiklikleri getirmek için ve yapılan değişiklikleri svn’e göndermek için aşağıdaki komutlar kullanılıyor.

  • Değişiklikleri getirmek için: git svn rebase
  • Değişiklikleri svn’e göndermek için: git svn dcommit

Bu komutları her sefer yazmak bir süre sonra banal olmaya başladı. git kullanırken kendi komut adlarınızı tanımlayarak varolan komutları çağırabilirsiniz.

Her ne kadar git’i git olarak okumak mübah olsa da aşağıdaki kısayolları ekledim ve kullanıyorum.

  • getir: svn rebase
  • gotur: svn dcommit

git getir ve git gotur yazdığınızda istediğiniz işlemler git tarafından zevkle yapılacaktır.