CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Sınıf Listesi
Kısa tanımlarıyla sınıflar, yapılar (struct), birleşimler(union) ve arayüzler:
AmpInvertFilterC++ AMP image invert filtre sınıfı
CpuCCLFilterCpu Connected Component Labeling filtre sınıfı
CpuInvertFilterCpu image invert filtre sınıfı
CpuMovingAverageFilterCpu Moving Average filtre sınıfı
CudaInvertFilterCUDA kullanarak GPU üzerinde görüntünün negatifini alan filtre sınıfı
CudaSepiaFilterCUDA kullanarak GPU üzerinde görüntünün sepia tonlamasını döndüren filtre sınıfı
CudaTexBoxBlurFilterCUDA ve texture kullanarak GPU üzerinde görüntüyü bulandıran filtre sınıfı
CudaTexInvertFilterCUDA ve texture kullanarak GPU üzerinde görüntünün negatifini alan filtre sınıfı
CudaTileFlipFilterCUDA kullanarak GPU üzerinde görüntüyü blok blok döndüren filtre sınıfı
IdentityFilterBu sınıf SingleImageFilter sınıfını boş gerçekleyerek görüntüde hiç bir değişiklik yapmaz
ISingleImageFilterResim filtreleme işlemleri için ISingleImageFilter arayüzü
SingleCudaFilterCUDA kullanarak GPU üzerinde görüntü filtrelemek için kullanılan sınıf
SingleCudaTexFilterCUDA ve texture kullanarak GPU üzerinde görüntü filtrelemek için kullanılan sınıf
SingleImageFilterISingleImageFilter arayüzünü FilterImage metodu hariç gerçekleyen abstract sınıf
SingleImageFilterChainBir veya birden fazla filtrenin tek bir filtre gibi uygulanmasını sağlayan sınıf
ThresholdFilterEşik filtre sınıfı
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar