CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
AmpInvertFilter Sınıf Referans

C++ AMP image invert filtre sınıfı. Ayrıntılar...

#include <AmpInvertFilter.h>

AmpInvertFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

 AmpInvertFilter ()
virtual void FilterImage (char *imageData)
 Görüntünün RGB kanallarının tersini alır.

Ayrıntılı tanımlama

C++ AMP image invert filtre sınıfı.

Bu sınıf SingleImageFilter sınıfını gerçekleyerek C++ AMP kullanır. Resmin negatifini almaya yarar.

AmpInvertFilter.h dosyasının 47 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

AmpInvertFilter::AmpInvertFilter ( ) [inline]

AmpInvertFilter.h dosyasının 52 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

void AmpInvertFilter::FilterImage ( char *  imageData) [virtual]

Görüntünün RGB kanallarının tersini alır.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

AmpInvertFilter.cpp dosyasının 12 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyalardan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar