CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
CpuCCLFilter Sınıf Referans

Cpu Connected Component Labeling filtre sınıfı. Ayrıntılar...

#include <CpuCCLFilter.h>

CpuCCLFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

 CpuCCLFilter ()
virtual void InitFilter (int width, int height, int rowStride)
 Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.
virtual void FilterImage (char *imageData)
 Birleşik elemanları bularak(max 255 adet) her birine ayrı bir gri tonu atar.
virtual void ReleaseFilter ()
 Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Ayrıntılı tanımlama

Cpu Connected Component Labeling filtre sınıfı.

Bu sınıf SingleImageFilter sınıfını gerçekleyerek CPU üzerinde resmin birleşik nesnelerini ayırdeder.

CpuCCLFilter.h dosyasının 55 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

CpuCCLFilter::CpuCCLFilter ( ) [inline]

CpuCCLFilter.h dosyasının 71 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

virtual void CpuCCLFilter::FilterImage ( char *  imageData) [inline, virtual]

Birleşik elemanları bularak(max 255 adet) her birine ayrı bir gri tonu atar.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

CpuCCLFilter.h dosyasının 85 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void CpuCCLFilter::InitFilter ( int  width,
int  height,
int  rowStride 
) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.

Parametreler:
widthGörüntünün piksel genişliği.
heightGörüntünün piksel yüksekliği.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleImageFilter.

CpuCCLFilter.h dosyasının 75 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void CpuCCLFilter::ReleaseFilter ( ) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleImageFilter.

CpuCCLFilter.h dosyasının 118 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyadan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar