CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
CpuMovingAverageFilter Sınıf Referans

Cpu Moving Average filtre sınıfı. Ayrıntılar...

#include <CpuMovingAverageFilter.h>

CpuMovingAverageFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

 CpuMovingAverageFilter (int framesToAverage)
virtual void InitFilter (int width, int height, int rowStride)
 Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.
virtual void FilterImage (char *imageData)
 Birleşik elemanları bularak(max 255 adet) her birine ayrı bir gri tonu atar.
virtual void ReleaseFilter ()
 Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Ayrıntılı tanımlama

Cpu Moving Average filtre sınıfı.

Bu sınıf SingleImageFilter sınıfını gerçekleyerek CPU üzerinde framelerin ortalamasını alır.

CpuMovingAverageFilter.h dosyasının 51 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

CpuMovingAverageFilter::CpuMovingAverageFilter ( int  framesToAverage) [inline]

CpuMovingAverageFilter.h dosyasının 65 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

virtual void CpuMovingAverageFilter::FilterImage ( char *  imageData) [inline, virtual]

Birleşik elemanları bularak(max 255 adet) her birine ayrı bir gri tonu atar.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

CpuMovingAverageFilter.h dosyasının 84 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void CpuMovingAverageFilter::InitFilter ( int  width,
int  height,
int  rowStride 
) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.

Parametreler:
widthGörüntünün piksel genişliği.
heightGörüntünün piksel yüksekliği.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleImageFilter.

CpuMovingAverageFilter.h dosyasının 70 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void CpuMovingAverageFilter::ReleaseFilter ( ) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleImageFilter.

CpuMovingAverageFilter.h dosyasının 123 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyadan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar