CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
ISingleImageFilter Sınıf Referans

Resim filtreleme işlemleri için ISingleImageFilter arayüzü. Ayrıntılar...

#include <ISingleImageFilter.h>

ISingleImageFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

virtual void InitFilter (int width, int height, int rowStride)=0
 Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.
virtual void FilterImage (char *imageData)=0
 Görüntünün yerinde(in-place) işlenmesi için çağrılan metod.
virtual void ReleaseFilter ()=0
 Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Ayrıntılı tanımlama

Resim filtreleme işlemleri için ISingleImageFilter arayüzü.

Arayüzdeki FilterImage metodunu gerçekleyen sınıflar görüntü işleme yapabilirler. Filtreleme işlemine başlamadan önce bir kere InitFilter metodu çağrılır, filtreleme tekrar yapılmayacaksa ReleaseFilter metodu çağrılır.

ISingleImageFilter.h dosyasının 46 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

virtual void ISingleImageFilter::FilterImage ( char *  imageData) [pure virtual]

Görüntünün yerinde(in-place) işlenmesi için çağrılan metod.

Parametreler:
imageDataGörüntünün BGR kanal sıralı bellekteki adresi.

Şu üyelerce gerçeklenir: AmpInvertFilter, CpuCCLFilter, CpuInvertFilter, CpuMovingAverageFilter, IdentityFilter, SingleCudaFilter, SingleCudaTexFilter, SingleImageFilterChain ve ThresholdFilter.

virtual void ISingleImageFilter::InitFilter ( int  width,
int  height,
int  rowStride 
) [pure virtual]

Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.

Parametreler:
widthGörüntünün piksel genişliği.
heightGörüntünün piksel yüksekliği.

Şu üyelerce gerçeklenir: CpuCCLFilter, CpuMovingAverageFilter, SingleCudaFilter, SingleCudaTexFilter, SingleImageFilter ve SingleImageFilterChain.

virtual void ISingleImageFilter::ReleaseFilter ( ) [pure virtual]

Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Şu üyelerce gerçeklenir: CpuCCLFilter, CpuMovingAverageFilter, SingleCudaFilter, SingleCudaTexFilter, SingleImageFilter ve SingleImageFilterChain.


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyadan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar