CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
IdentityFilter Sınıf Referans

Bu sınıf SingleImageFilter sınıfını boş gerçekleyerek görüntüde hiç bir değişiklik yapmaz. Ayrıntılar...

#include <IdentityFilter.h>

IdentityFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

 IdentityFilter ()
virtual void FilterImage (char *imageData)
 Görüntüde değişiklik yapmadan çıkar.

Ayrıntılı tanımlama

Bu sınıf SingleImageFilter sınıfını boş gerçekleyerek görüntüde hiç bir değişiklik yapmaz.

IdentityFilter.h dosyasının 45 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

IdentityFilter::IdentityFilter ( ) [inline]

IdentityFilter.h dosyasının 48 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

virtual void IdentityFilter::FilterImage ( char *  imageData) [inline, virtual]

Görüntüde değişiklik yapmadan çıkar.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

IdentityFilter.h dosyasının 53 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyadan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar