CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
SingleCudaTexFilter Sınıf Referans

CUDA ve texture kullanarak GPU üzerinde görüntü filtrelemek için kullanılan sınıf. Ayrıntılar...

#include <SingleCudaTexFilter.h>

SingleCudaTexFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

 SingleCudaTexFilter (ptKernelLauncher kernelLauncher, const char *textureSymbolName)
 kernelLauncher ve texture adını alan SingleCudaTexFilter yaratıcısı.
virtual void InitFilter (int width, int height, int rowStride)
 CPU ve GPU üzerinde normalize edilmiş görüntüler için bellek ayırır.
virtual void FilterImage (char *imageData)
 Yaratıcıda alınan kerneli çağırır.
virtual void ReleaseFilter ()
 CPU ve GPU üzerinde normalize edilmiş görüntüler için ayrılmış belleği serbest bırakır.

Ayrıntılı tanımlama

CUDA ve texture kullanarak GPU üzerinde görüntü filtrelemek için kullanılan sınıf.

SingleCudaTexFilter sınıfının görevi, SingleCudaFilter sınıfına ek olarak CUDA üzerinde texture kullanan kernelleri çağırabilmek için texture yüklemesi ve texture yönetimi yapmaktır.

SingleCudaTexFilter.h dosyasının 50 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

SingleCudaTexFilter::SingleCudaTexFilter ( ptKernelLauncher  kernelLauncher,
const char *  textureSymbolName 
) [inline, explicit]

kernelLauncher ve texture adını alan SingleCudaTexFilter yaratıcısı.

Parametreler:
kernelLauncherKerneli çağırmak için kullanılan metod işaretçisi.
textureSymbolNameKernelde kullanılan texture'ın sembol adı.

ptKernelLauncher tipinde metod işaretçisi ve texture sembolünün kerneldeki adını alan SingleCudaTexFilter yaratıcısı.

SingleCudaTexFilter.h dosyasının 73 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

void SingleCudaTexFilter::FilterImage ( char *  imageData) [virtual]

Yaratıcıda alınan kerneli çağırır.

Parametreler:
imageDataGörüntünün BGR kanal sıralı bellekteki adresi.

Görüntüyü normalize ederek kernelLauncher işaretçisinin gösterdiği metodu çağırır ardından görüntüyü denormalize eder( [0, 255] aralığına ). Kernelde işlenen görüntüden sonuç olarak [0, 1] aralığı dışında bir değer dönerse o kanalın değeri [0, 255] aralığından dışarıda olabilir. Bu durumda değer yakın olduğu sınıra indirgenir.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleCudaFilter.

SingleCudaTexFilter.cu dosyasının 87 numaralı satırında tanımlanmıştır.

Bu fonksiyon için çağırılma şeması:

void SingleCudaTexFilter::InitFilter ( int  width,
int  height,
int  rowStride 
) [virtual]

CPU ve GPU üzerinde normalize edilmiş görüntüler için bellek ayırır.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleCudaFilter.

SingleCudaTexFilter.cu dosyasının 37 numaralı satırında tanımlanmıştır.

Bu fonksiyon için çağırılma şeması:

void SingleCudaTexFilter::ReleaseFilter ( ) [virtual]

CPU ve GPU üzerinde normalize edilmiş görüntüler için ayrılmış belleği serbest bırakır.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleCudaFilter.

SingleCudaTexFilter.cu dosyasının 124 numaralı satırında tanımlanmıştır.

Bu fonksiyon için çağırılma şeması:


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyalardan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar