CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar | Korumalı Özellikler(attribute)
SingleImageFilter Sınıf Referans

ISingleImageFilter arayüzünü FilterImage metodu hariç gerçekleyen abstract sınıf. Ayrıntılar...

#include <SingleImageFilter.h>

SingleImageFilter için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

virtual ~SingleImageFilter ()
 SingleImageFilter (void)
virtual void InitFilter (int width, int height, int rowStride)
 Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.
virtual void ReleaseFilter ()
 Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Korumalı Özellikler(attribute)

bool isInited
bool isReleased
int height
int width
int rowStride

Ayrıntılı tanımlama

ISingleImageFilter arayüzünü FilterImage metodu hariç gerçekleyen abstract sınıf.

SingleImageFilter.h dosyasının 45 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

virtual SingleImageFilter::~SingleImageFilter ( ) [inline, virtual]

SingleImageFilter.h dosyasının 59 numaralı satırında tanımlanmıştır.

SingleImageFilter::SingleImageFilter ( void  ) [inline]

SingleImageFilter.h dosyasının 63 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

virtual void SingleImageFilter::InitFilter ( int  width,
int  height,
int  rowStride 
) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.

Parametreler:
widthGörüntünün piksel genişliği.
heightGörüntünün piksel yüksekliği.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

Şu üyeler tarafından yeniden tanımlanmıştır : CpuCCLFilter, CpuMovingAverageFilter, SingleCudaFilter, SingleCudaTexFilter ve SingleImageFilterChain.

SingleImageFilter.h dosyasının 72 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void SingleImageFilter::ReleaseFilter ( ) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

Şu üyeler tarafından yeniden tanımlanmıştır : CpuCCLFilter, CpuMovingAverageFilter, SingleCudaFilter, SingleCudaTexFilter ve SingleImageFilterChain.

SingleImageFilter.h dosyasının 80 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Veri Dokümantasyonu

int SingleImageFilter::height [protected]

SingleImageFilter.h dosyasının 53 numaralı satırında tanımlanmıştır.

bool SingleImageFilter::isInited [protected]

SingleImageFilter.h dosyasının 51 numaralı satırında tanımlanmıştır.

SingleImageFilter.h dosyasının 52 numaralı satırında tanımlanmıştır.

SingleImageFilter.h dosyasının 55 numaralı satırında tanımlanmıştır.

int SingleImageFilter::width [protected]

SingleImageFilter.h dosyasının 54 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyadan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar