CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Public Üye Fonksiyonlar
SingleImageFilterChain Sınıf Referans

Bir veya birden fazla filtrenin tek bir filtre gibi uygulanmasını sağlayan sınıf. Ayrıntılar...

#include <SingleImageFilterChain.h>

SingleImageFilterChain için kalıtım şeması:
Inheritance graph
[lejant]

Tüm üyelerin listesi.

Public Üye Fonksiyonlar

 SingleImageFilterChain ()
 SingleImageFilterChain yaratıcısı.
void AppendFilter (ISingleImageFilter *filter)
 Zincire filtre ekler.
void RemoveLastFilter ()
 Son eklenen filtreyi zincirden çıkartır.
void RemoveAll ()
 Tüm filtreleri siler.
virtual void InitFilter (int width, int height, int rowStride)
 Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.
virtual void FilterImage (char *imageData)
 Görüntünün yerinde(in-place) işlenmesi için çağrılan metod.
virtual void ReleaseFilter ()
 Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Ayrıntılı tanımlama

Bir veya birden fazla filtrenin tek bir filtre gibi uygulanmasını sağlayan sınıf.

FilterImage metodu çağrıldığında AppendFilter metodu ile eklenen filtreleri eklenme sırasına uygun olarak zincir gibi CPU veya GPU üzerinde çalıştırır. Eklenebilen filtrelerin tipi ISingleImageFilter tipindedir.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 50 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Constructor & Destructor Dokümantasyonu

SingleImageFilterChain::SingleImageFilterChain ( ) [inline]

SingleImageFilterChain yaratıcısı.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 62 numaralı satırında tanımlanmıştır.


Üye Fonksiyon Dokümantasyonu

void SingleImageFilterChain::AppendFilter ( ISingleImageFilter filter) [inline]

Zincire filtre ekler.

Parametreler:
filterEklenecek filtre.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 71 numaralı satırında tanımlanmıştır.

Bu fonksiyon için çağırılma şeması:

virtual void SingleImageFilterChain::FilterImage ( char *  imageData) [inline, virtual]

Görüntünün yerinde(in-place) işlenmesi için çağrılan metod.

Parametreler:
imageDataGörüntünün BGR kanal sıralı bellekteki adresi.

Şu üyeleri gerçekler: ISingleImageFilter.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 129 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void SingleImageFilterChain::InitFilter ( int  width,
int  height,
int  rowStride 
) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili alloc ve benzeri işlemlerin yapılmasını sağlar.

Parametreler:
widthGörüntünün piksel genişliği.
heightGörüntünün piksel yüksekliği.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleImageFilter.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 116 numaralı satırında tanımlanmıştır.

virtual void SingleImageFilterChain::ReleaseFilter ( ) [inline, virtual]

Görüntü ile ilgili kaynakların bırakılmasını sağlar.

Şu üyeleri yeniden tanımlar : SingleImageFilter.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 140 numaralı satırında tanımlanmıştır.

void SingleImageFilterChain::RemoveAll ( ) [inline]

Tüm filtreleri siler.

Çıkartılan filtrenin ReleaseFilter metodu çağrılır.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 103 numaralı satırında tanımlanmıştır.

void SingleImageFilterChain::RemoveLastFilter ( ) [inline]

Son eklenen filtreyi zincirden çıkartır.

Çıkartılan filtrenin ReleaseFilter metodu çağrılır.

SingleImageFilterChain.h dosyasının 88 numaralı satırında tanımlanmıştır.

Bu fonksiyon için çağırılma şeması:


Bu sınıf için dokümantasyon aşağıdaki dosyadan üretilmiştir:
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar