CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Sınıf İndeksi
A | C | I | S | T
  A  
CpuMovingAverageFilter   CudaTexInvertFilter   ISingleImageFilter   SingleImageFilter   
AmpInvertFilter   CudaInvertFilter   CudaTileFlipFilter   
  S  
SingleImageFilterChain   
  C  
CudaSepiaFilter   
  I  
SingleCudaFilter   
  T  
CpuCCLFilter   CudaTexBoxBlurFilter   IdentityFilter   SingleCudaTexFilter   ThresholdFilter   
CpuInvertFilter   
A | C | I | S | T
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar