CPU, CUDA ve C++ AMP Görüntü Filtreleri
CUDA ve C++ AMP kullanarak kolayca görüntü filtreleri yazabilirsiniz!
Dosya Listesi
Bu liste tüm dosyaları kısa açıklamalarıyla göstermektedir:
AmpFilters/AmpInvertFilter.cpp [kod]AmpInvertFilter sınıfının metodlarını içeren dosya
AmpFilters/AmpInvertFilter.h [kod]AmpInvertFilter sınıfının tanımını içerir
AmpFilters/main.cpp [kod]Programın başlangıç metodunu içeren dosya
AmpFilters/main.h [kod]Main.cpp dosyasından içerilen başlık dosyası
CudaFilters/common.h [kod]Her sınıfta içerilen başlık dosyası
CudaFilters/CpuCCLFilter.h [kod]CpuCCLFilter sınıfının tanımını içerir
CudaFilters/CpuInvertFilter.h [kod]CpuInvertFilter sınıfının tanımını içerir
CudaFilters/CpuMovingAverageFilter.h [kod]CpuMovingAverageFilter sınıfının tanımını içerir
CudaFilters/cudaCommon.cpp [kod]CUDA kullanan tüm sınıflarda kullanılan metodları içeren dosya
CudaFilters/cudaCommon.h [kod]CUDA kullanan tüm sınıflarda içerilen başlık dosyası
CudaFilters/CudaInvertFilter.h [kod]CudaInvertFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/CudaSepiaFilter.h [kod]CudaSepiaFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/CudaTexBoxBlurFilter.h [kod]CudaTexBoxBlurFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/CudaTexInvertFilter.h [kod]CudaTexInvertFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/CudaTileFlipFilter.h [kod]CudaTileFlipFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/FilterFactory.cpp [kod]CudaFilters projesindeki filtreler için factory metodlarını içeren dosya
CudaFilters/FilterFactory.h [kod]CudaFilters projesindeki filtreler için factory metodlarını içeren başlık dosyası
CudaFilters/IdentityFilter.h [kod]IdentityFilter sınıfının tanımını içerir
CudaFilters/invert.cu [kod]CUDA invert kernelinin launcher metodunu ve kernelini tanımlar
CudaFilters/invert.h [kod]CUDA invert kernelinin launcher metodunu tanımlar
CudaFilters/ISingleImageFilter.h [kod]ISingleImageFilter arayüzünün tanımını içerir
CudaFilters/sepia.cu [kod]CUDA sepia kernelinin launcher metodunu ve kernelini tanımlar
CudaFilters/sepia.h [kod]CUDA sepia kernelinin launcher metodunu tanımlar
CudaFilters/SingleCudaFilter.h [kod]SingleCudaFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/SingleCudaTexFilter.cu [kod]SingleCudaTexFilter sınıfının tanımını içeren dosya
CudaFilters/SingleCudaTexFilter.h [kod]SingleCudaTexFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/SingleImageFilter.h [kod]SingleImageFilter sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/SingleImageFilterChain.h [kod]SingleImageFilterChain sınıfının tanımını içeren başlık dosyası
CudaFilters/texAbsDiff.cu [kod]CUDA texture absolute difference kernelinin launcher metodunu ve kernelini tanımlar
CudaFilters/texAbsDiff.h [kod]CUDA texture absolute difference kernelinin launcher metodunu tanımlar
CudaFilters/texBoxBlur.cu [kod]CUDA texture box blur kernelinin launcher metodunu ve kernelini tanımlar
CudaFilters/texBoxBlur.h [kod]CUDA texture box blur kernelinin launcher metodunu tanımlar
CudaFilters/texInvert.cu [kod]CUDA texture invert kernelinin launcher metodunu ve kernelini tanımlar
CudaFilters/texInvert.h [kod]CUDA texture invert kernelinin launcher metodunu tanımlar
CudaFilters/ThresholdFilter.h [kod]ThresholdFilter sınıfının tanımını içerir
CudaFilters/tileFlip.cu [kod]CUDA tile flip kernelinin launcher metodunu ve kernelini tanımlar
CudaFilters/tileFlip.h [kod]CUDA tile flip kernelinin launcher metodunu tanımlar
 Tümü Sınıflar Dosyalar Fonksiyonlar Değişkenler Typedef'ler Makrolar